Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Projekt megnevezése: Pécsvárad város külterületi útjainak fejlesztése

Projekt azonosító száma: 1826664656

Projekt rövid összefoglalója:

A fejlesztés során külterületi helyi földutak mechanikailag stabilizált alaprétegének kialakítása történik több megvalósítási helyszínen. A tervezett fejlesztés teljes hosszában érinti a Pécsvárad, 041; 3036; 3047; 2305 hrsz. ingatlanokat, illetve részleges hosszában a Pécsvárad, 2437; 2031/2; 2041; 2336; 3007 hrsz. ingatlanokon valósul meg. A projekt során tehát a leginkább érintett útszakasz a Pécsváradot és Hosszúhetényt összekötő „régi vásári út” kerül felújításra.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg (projekt részletes szakmai bemutatása):

Az utak területe a domborzati viszonyokat követi. Keresztszelvényében jellemzően kis mértékű a domborzatot követő irányú lejtéssel. Állapotukat tekintve zömében kijárt, gödrös földút. A jobb állapotúakra a kisebb bakhátak jellemzőek. Nyomvonalaik tekintetében megállapítható, hogy zömében egyenes vonatvezetésűek, melyet csak a domborzat adta lehetőségek korlátoznak némiképpen. A fejlesztéssel érintett utakon azok mechanikai stabilizálása történik, a következő rétegrend alkalmazásával: 2 cm vastag NZ 0/4 zúzottkő fedőréteg, 2 cm vastag NZ 4/11 zúzottkő kötőréteg, 6 cm vastag S 0/32 speciális zúzottkő réteg, 25 cm vastagM56 alapréteg, 1 réteg geotextília 300 g/m2. A tervezett keresztszelvényben a 3 méter széles pályaszint egyoldali 2,5%-os esésű, mellé 0,5 m széles 5%-os esésű, a mechanikai stabilizáció rétegrendjében kialakított, nemesített padka kerül kialakításra. A mechanikailag stabilizált alapréteg létesítésével érintett utak hossza összesen 2930 fm. Az utak melletti területek zömében műveltek (erdő és mezőgazdasági művelésben), a területen a lejtésnek megfelelőn kialakultak a csapadékvíz lefolyási irányok, melyek a mechanikai stabilizációs munkákat nem érintik. Árok és vízi befogadót az utak nem kereszteznek. A földművet a tervezett pályaszintig - földmű tükörszint - a végleges mechanikai stabilizációs rétegrenddel kell kialakítani. A földmű tömörsége (Trp) legalább 90% legyen, a padkák előírt tömörsége (Trp) legalább 95%.Új KRESZ táblák elhelyezésére nincs szükség a végleges forgalomhoz a KRESZ általános előírása elegendő.

 

Megítélt összeg: 89.571.154,- HUF

Projekt összköltség: 99.523.508,- HUF

Támogatás aránya: 90 %

Önerő: 9.952.354,- HUF

Támogatási döntés dátuma: 2018.10.12.

Projekt tervezett fizikai befejezése: 2021.01.15.