Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Civil szervezetek

Család és Közösség Alapítvány

Adószám: 18312801-1-02

A Család és Közösség Alapítvány tisztelettel kéri Önöket, hogy adójuk 1 százalékának felajánlásával támogassák céljaink megvalósulását, így a városszépítő munkálatokat, köztér-felújításokat, közösséget formálói rendezvények szervezését és a rászorulók megsegítését! Köszönet önzetlen támogatásukért!

 

Dombay Tó Tájvédelmi Egyesület

Adószám: 19030366-2-02

Az egyesület célja: óvni a Tóvölgyet, környezetünket és az infrastruktúrát, segíteni a természetközeli szemléletű fejlesztéseket, közösségként együttműködő kapcsolatot tartani az önkormányzattal, közel hozni egymáshoz a városban és a tónál élőket. Tagjaink Dombay-tavi telektulajdonosok és pécsváradi lakosok. Vezetőségi tagok: Csutorás Tímea (Pécs), Käsz László (Pécsvárad), egyesületi elnök: Cseke Lajos (Pécsvárad)

 

Fiatalok a részvételért Egyesület (Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat)

Adószám: 18332933-1-02

Az ifjúsági önkormányzat korábbi tagjai a Fiatalok a részvételért Egyesületen keresztül segítik a jelenlegi PIFÖ testületet és munkáját. Így lehetőség nyílik szélesebb körben beadni pályázatokat illetve az adó 1%-ával támogatni. Ezeknek a forrásnak a segítségével tudnak korosztályuknak programokat szervezni

 

Freundeskreis von Pécsvárad /Pécsváradi Németek Baráti Köre/

Adószám: 19031594-1-02   

Az 1990-ben alakult klub a helyi németség összefogására, érdekeinek képviseletére alakult. Legfontosabb feladatának a német nyelv elevenen tartását, a pécsváradi és környékbeli sváb szokások és hagyományok felkutatását, felelevenítését tekinti. Ezért vállal a klub tevékeny szerepet a Német Kisebbségi Önkormányzattal összefogva a Német Olvasótábor, illetve több nagyrendezvény megszervezésében is, mint pl. a Maifest vagy a Német Nemzetiségi Mulatság. Állandó résztvevője az egyéb városi rendezvényeknek is, valamint mozgatórugója a testvérvárosi kapcsolatoknak.

 

Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete - Pécsvárad

Adószám: 18317899-1-02 

Egyesületünk segíti az idős embereket napi gondjaikban, problémáikban. Figyelnek egymásra, tartalmas közös programokat, kirándulásokat szerveznek. A nyugdíjas években is fontos, hogy új élményekkel és ismeretekkel gazdagodjanak, és ezzel életminőségüket javítsák. Köszönettel fogadjuk adójuk 1%-át! Ha Önöknek fontos, hogy szüleik, nagyszüleik milyen aktívan élik nyugdíjas éveiket, kérjük, támogassa egyesületünket!

 

Pécsváradért Alapítvány

Adószám: 19035615-1-02  

Az 1992-ben alakult Pécsváradért Alapítvány teljes kuratóriuma a 2016-ban átadta a lehetőséget olyan helyben élő és a helyi ügyek iránt elkötelezett fiataloknak, akik modern eszközökkel és megújult szellemiségben kívánják a jövőben megvalósítani az alapítvány eredetileg is lefektetett céljait.
Az alapítvány céljául tűzte ki, hogy Pécsvárad és annak környékének szellemi és természeti értékeit újszerű megközelítésben tárja a helyi lakosság és a „nagyvilág” elé.

 

Pécsváradi Borbarát Egyesület

Az egyesület Pécsvárad borászaiért, borosgazdáiért, borkultúrájának fejlesztéséért, megújításáért tevékenykedik.

 

Pécsvárad Középfokú Oktatásáért Alapítvány

Adószám: 18301753-102  

Az alapítvány támogatja a II. Béla Középiskola tanulóinak szabadidő- és sporttevékenységét, kulturális igényeik kielégítését, tanulmányi kirándulásaikat, az oktatásukat segítő eszközök fejlesztését.

 
Pécsváradi Napköziotthonos Óvodák Alapítvány

Adószám: 18314456-1-02   

Célunk az óvodásaink életkörülményeinek javítása, tárgyi feltételek biztosítása, foglalkozási eszközök, játékok beszerzése, hagyományápolás, rendezvények szervezése, a német és az angol nyelv játékos megismertetése.

 

Pécsváradi Spartacus Sportkör

Adószám: 19941091-1-02  

A Pécsváradi Spartacus Sportkör a városban és a környező településeken biztosítja a szabadidősport és a versenysport lehetőségeit.

 

Pécsváradi Várbaráti Kör

Adószám: 19029902-1-02

A Várbaráti Kör célja a város történelmi, kulturális, szellemi értékeinek, épített és természeti környezetének megóvása, védelme, dokumentálása. Mindezek szellemében emléktáblákat helyez el, konferenciákat, előadásokat, kiállításokat szervez, kiadványokat jelentet meg  (Pécsváradi Füzetek sorozatcímmel). Városi Múzeum megnyitásán is dolgozik.

 

Segítőkéz a Mozgássérültekért Alapítvány

Adószám: 18312526-1-02  

A Segítőkéz a Mozgássérültekért Alapítvány abból a célból jött létre, hogy támogassa a Pécsváradon működő Mozgáskorlátozottak Egyesületét, és az egyesületbe tartozó tagokat. Célunk a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése. Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával segítsen, hogy segíteni tudjunk!

 

Társadalmi Összefogás az Iskolai Nyelvoktatásért

Adószám: 19035550-1-02   

Célja a nyelvoktatás fejlesztése, technikai eszközök beszerzése, könyvek és jutalomkönyvek vásárlása, nyelvi táborok szervezése, partneriskolákkal való kapcsolat ápolása.

 

Zengővidéki Határon túli Magyarok Egyesülete

Az egyesület célja Pécsvárad testvértelepülési kapcsolatainak ápolása, bővítése; a határon túli magyarok által lakott régiók kultúráinak megismerése, határokon átnyúló kulturális és társadalmi együttműködések létrehozása.

 

Pécsváradi Zengő Művészeti Egyesület

Adószám: 19032502-1-02

Az egyesület célja Pécsvárad város fúvószenei hagyományainak ápolása és fejlesztése. Összefogni a helyi és környékbeli zenészeket, számukra rendszeres, közös zenélési lehetőséget biztosítani. A település kulturális értékeinek megőrzése, a helyi értékek feltárására és gondozására közösségek szervezése. A német nemzetiségi zenei hagyományok megőrzése és továbbadása.