Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Bibliográfia

Pécsváradi szakirodalom jegyzék a városi könyvtár állományából

- Gállos Ferenc - Gállos Orsolya: Fejezetek Pécsvárad történetéből / Dunántúli dolgozatok (C) történettudományi sorozat 2. — Pécs: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1988. 

- Nagyváradi László: Pécsvárad: ezer év a Zengőalján / írta és szerk. Nagyváradi László, Szebényi Anita; [kiad. Pécsvárad Város Önkormányzata]. — Pécsvárad: Önkormányzat, 2014.  

- Kerek egy esztendő a Zengő alján / Katonáné Gunszt Andea, Kempfné Mayer Szilvia. — Pécsvárad: Tarkabarka Alapítvány, 2011. 

- Dr. Kófiás Mihály: Városunk sportja — Pécsvárad: Pécsváradi Várbaráti Kör, 2011.

- Szent István király Pécsváradi alapítólevele — Budapest: Gaenus Lapkiadó Kft., 2000.  

- Vértes Lászlóné Horváth Klára: Egy huszadik századi várkisasszony: Emléktöredékek (1953-1972) / Vértes Lászlóné Horváth Klára — Pécs: Pécsváradi Várbaráti Kör, 2008. 

- Öhler Anna: A pécsváradi németek: Die Deutschen in Pécsvárad / Öhler Anna. — Pécsvárad: Várbaráti kör, 1990.

- Zengőalja: Pécsvárad és környékének települései: Pécsvárad and their region: Pécsvárad und Umgebungen: Baranya megye / szerk. Barlahidai Andrea; szerzők Bősz Zsuzsanna et al. — Budapest: CEBA, 2000.

- Dombay János: Kőrézkori és koravaskori település nyomai a pécsváradi aranyhegyben / Dombay János — Különlenyomat a Janus Pannonius Múzeum 1958. évi Évkönyvéből: [s.n.], 1958. - Pécsvárad / [szerk. Füzes Miklós];[kiad. Pécsvárad város önkormányzata] — Pécsvárad: 2001. 

- Szentpéteri Imre: Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele in: Értekezések a történettudományok köréből XXIV. köt./10. .- Budapest, 1918. Fénymásolat - Kőfalvi Tamás: A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára 1254-1526 — Szeged: Kőfalvi, 2006

- Gállos Orsolya: A Pécsváradi Várbaráti Kör 30 éve, 1981-2011 /Pécsvárad, 2014. 

- Gállos Orsolya: Felvidékiek Pécsváradon, 1947-2007 / [szerk. Gállos Orsolya] . — [Pécsvárad] : Pécsváradi Várbaráti Kör, 2009. 

- Kolta János: Baranya / szerk. Kolta János; írták Babics András et al . — Pécs : Baranya megyei Idegenforg. Hiv., 1958. 

- Grünwald Géza: Baranya Megye kézikönyve I-II. köt. / Főszerk.: Grünwald Géza . — Budapest : Ceba K., 1997. 

- Pécs-Baranya 100 éve: a műszaki és természettudományos folyamatok tükrében 1896-1996. — Pécs: MTSZ, 1996. 

- Baranya megye enciklopédiája = Encyclopedia of Baranya county / [főszerk. Grünwald Géza] : [szerzői Balogh Zoltán et al.] ; [. — [Hatvan] : CEBA K., 2010. 

- Gállos Orsolya: Pécsváradi képeskönyv - Pécsvárad: Pécsváradi Várbaráti Kör, cop. 2000.n

- Borsy Judit: A 250 éves pécsváradi Nagyboldogasszony templom / Borsy Judit, Boros László. — [Pécsvárad]: Pécsváradi Várbaráti Kör, 2017. 

- Orosz kényszermunkán 3. (Pécsvárad és a környék német kisebbsége 19441948) . — Pécsváradi füzetek 3. — Pécsvárad: Pécsváradi Várbaráti Kör, 2010

- Gállos Ferenc: Csoportkép apróddal / Gállos Ferenc. — [Pécs] : Pro Pannonia, 2004.

- Magyar népi kerámia / Vándor Andrea (szerkesztő) — Pécs: Janus Pannonius Múzeum, 2006. 

- Rózsahegyi Ferenc: Háborús napló, 1944-1946 [Pécsvárad] : Pécsváradi Várbaráti Kör, 2000. 

- Fazekas Imre: A Keleti-Mecsek és Komló élővilága / [Fazekas Imre ; kiad. az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal 1984.

- Baranya megye földrajzi nevei / szerk. : Pesti János . — Pécs : Baranya M. Lvt., 1982. 

- Dercsényi Dezső: Baranya Középkori Templomai / felelős szerkesztő: Buzinkay Géza. Budapest]: Corvina, 1984.

- Zengő: ökológia, politika és társadalmi mozgalom a Zengő-konfliktusban / szerk. Vay Márton. Budapest: Védegylet, 2005.

- Kőfalvy Tamás: Pécsvárad az Árpád-korban (Szerzői Különlenyomat)=in: Tatabányai múzeum tudományos füzetek 6. sz.  

- Új városunk Pécsvárad / Készítette: Molnár Györgyné. Szerkesztette : Horváth Csabáné. Pécsvárad város Polgármesteri Hivatalának támogatásával készült a KSH Baranya Megyei Igazgatóságán. Pécs 1994.

Pécsvárad 1993. Pályázat Pécsvárad városi rangjának helyreállítására. Összeállította: dr. Kófiás Mihály. Szerkesztette: Gállos Orsolya. Pécs, 1993.

Pécsvárad, Műemlékek Szerkesztette: Dercsényi Balázs. Kiadja a TKM(TájakKorok-Múzeumok) Egyesülete a Fülep Lajos Művelődési Központ megbízásából. 2, javított kiadás, 1996.

- Gállos Orsolya: 150 éves a pécsváradi városháza. Pécsvárad. 2007.

- Várkonyi Antal: A Pécsváradi Önkéntes Tűzoltó Egyesület története 18901990/ Szerk.: Mészáros Attila. Pécsvársadi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 1990.

- A Pécsváradi Monostor Alapítólevelei. Pécsváradi Várbaráti Kör, 2019.

Szépirodalom:

- Vargha Károly: Rejtett kincsek nyomában / [a baranyai nép mondáiból közread. Vargha Károly, Rónai Béla, Muszty László — Pécs: Baranya Megyei Tanács, Művelődésügyi osztályának kiadása, 1971. 

- Kodolányi János: Boldog békeidők — Budapest, 1976. 

- Kodolányi János: Süllyedő világ — Budapest, 1965.