EFOP-1.8.2-17 Egészségügyi alapellátás fejlesztése a Pécsváradi Járásban

Az EFOP-1.8.2-17-2017-00011 „Egészségügyi alapellátás fejlesztése a Pécsváradi Járásban” című projekt esetében 109 544 135 Ft támogatást nyertünk el.

Jelen projekt keretében Pécsvárad Város Önkormányzata egy olyan programot valósít meg, mely az egészségügyi alapellátás fejlesztésével, népegészségügyi szemléletű áthangolásával hozzá járul a lakosság egészségi állapotának javításához, súlyos betegségek kialakulásának megelőzéséhez. A létrejövő praxisközösségben 3 felnőtt háziorvosi 1 vegyes és 1 gyermek háziorvosi praxis vesz részt, ezek ellátási területe a következő településekre terjed ki: Pécsvárad, Martonfa, Nagypall, Geresdlak, Fazekasboda, Maráza, Apátvarasd, Zengővárkony, Lovászhetény, Erdősmecske. A projektben ingyenes szűrővizsgálatok, preventív rendelések, egyénre szabott egészségi-állapot felmérések,  életmód/egészség tanácsadás, egészségügyi csoportelőadások, tanácsadás sorozatok, gyógytornász és dietetikus bevonásával egyéni tanácsadások, csoportos gyógytorna foglalkozás, klubfoglalkozások valósulnak meg.

 

A kedvezményezett neve: Pécsvárad Város Önkormányzata

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 04. 30.