Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Pályázat jegyző munkakör betöltésére

Pécsvárad Város Polgármestere
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet


jegyző
munkakör betöltésére


A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős


A munkavégzés helye:
Baranya vármegye,7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.


Ellátandó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és
egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok végrehajtása, közigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása Apátvarasd, Lovászhetény, Martonfa, Pécsvárad és Zengővárkony települések tekintetében.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, így különösen jogi-, szakmai ellenőrzési
feladatok, szerződések, szabályzatok, rendeletek, előterjesztések készítése, részvétel a
képviselő-testületi és bizottsági üléseken.


A munkakörrel kapcsolatos egyéb lényeges információk:
Kinevezés esetén 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény, az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló önkormányzati
rendelet és a Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései az
irányadók (az illetménykiegészítés mértéke 20 %).


Pályázati feltételek:
- igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy
államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési
szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképzettség,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a
teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítése, vagy a szakvizsga alkalmazást követő 1 éven belüli megszerzésének vállalása,
- legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
- irodai alkalmazások (word, excel, internet, outlook) felhasználói szintű ismerete,
- vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell
igazolni).


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- önkormányzati igazgatásban szerzett gyakorlat,
- helyismeret,
- középfokú német vagy angol nyelvű komplex nyelvvizsga


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 5. sz. mellékletében foglalt adattartalommal (az önéletrajz kizárólag ebben a formában
fogadható el!),
- végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben a pályázati feltételek vonatkozásában kizáró ok,
illetve összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn,
- nyilatkozatban való hozzájárulás a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez, illetve
ahhoz, hogy azokat a döntésben érintettek megismerhessék.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2024. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje:
2024. augusztus 15.


A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatról az érvényes pályázók személyes meghallgatása után a polgármester dönt. Személyes
meghallgatásra csak a pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A kiíró
fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.


A pályázat elbírálásának határideje:
2024. augusztus 16.


A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton vagy személyesen a Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal 7720 Pécsvárad,
Szentháromság tér 3. címen, vagy
- elektronikus úton a jegyzo@pecsvarad.hu e-mailcímre megküldve.
A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
Zádori János polgármester a 06-72/465-141 telefonszámon