Ebrendészeti hozzájárulás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. évtől Pécsváradon bevezetésre került az Ebrendészeti hozzájárulás. A rendelet arra az ebtulajdonosra terjed ki, aki Pécsvárad Város közigazgatási területén ebet tart.

Az ebrendészeti hozzájárulás mértéke ebenként : 1.500,- Ft/év

Kérünk minden ebtulajdonost, aki 2015.12.31-ig nem jelentette be az Önkormányzat felé a tulajdonjogát, a mellékelt Eb-bejelentő lapon tegye azt meg 2016.02.29-ig. Bírsággal sújtható az ebtulajdonos, aki az eb összeírásban nem jelenti be kutyáját. Az ellenőrzést Pécsvárad Város Közterület Felügyelője végzi.

Mentességek:

- védett őshonos, veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták
- mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb
- közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott eb
- ivartalanított eb
- örökbefogadott eb

Mentes az ebrendészeti hozzájárulás megfizetése alól a 70. életévét betöltött, és annál idősebb személy.

A mentességet a csatolt nyomtatványon kell bejelenteni, illetve igazolni.

Az ebrendészeti hozzájárulás fizetési határideje: Május 15.

Amennyiben a tulajdonjogban változás történik (eb eladás, vásárlás, eb elhullása), a tulajdonos köteles ezt bejelenteni Önkormányzatunk felé. Amennyiben a változást tárgyév június 30-ig bejelenti, a tárgyévre 50%-al csökkentésre kerül az ebrendészeti hozzájárulás.

Tovább információk a mellékelt 10/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletben. Szintén megtalálható a mellékelt dokumentumok között az ebtartás bejelentésére vonatkozó űrlap, illetve a mentességi kérelem.

 Kapcsolódó dokumentumok