Stadt auf dem Lande – A vidék városa

2021. december 21-én megelőlegezett karácsonyi ajándékként hivatalosan átadták a Pécsváradi Német Nemzetiségi Tanösvényt.

A Pécsváradi Német Nemzetiségi Önkormányzat projektjét a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a Német Szövetségi Állam Belügyminisztériuma támogatta.

A tanösvény hét állomáson és több interaktív foglalkoztató elem segítségével mutatja be a pécsváradi németség sajátosságait, valamint a pécsváradiak és a környékbeli lakosok évszázados egymásra hatását, kapcsolatrendszerét. Pécsvárad 1000 éve központja a Zengő környéki településeknek. Ami Pécsváradon történt, történik, az hatással volt és van ma is a környező településekre is, ugyanakkor az onnan érkező vendégek vagy beköltözők is formálták a város képét.

A helyi német kultúrára jellemző, hogy a kisvárost folyamatosan formálták az újonnan betelepülők (az első németek a 12. században érkeztek!), és a hosszabb-rövidebb időre érkező látogatók. Ez visszatükröződik a helyi német dialektusban, a népviseletben és a szokásokban is. A falvakkal ellentétben a kézművesek és mesterek, valamint a köztisztviselők meghatározó réteget alkottak.  

A városi rangból következő központi szerep, a helyi németség nyolcszáz éves hagyománya és színes, folyton változó összetétele és kultúrája képezi a tanösvény tematikai gerincét. Az egyes állomások azokat az okokat és alkalmakat mutatják be, amiért a németek (és nemcsak a németek) végleg, vagy időlegesen Pécsváradra érkeztek. A német és magyar nyelven is olvasható szövegeket gazdag, fotóanyag egészíti ki. A kísérőfüzet szintén két nyelven oszt meg személyes történeteket, vagy éppen további adatokat. Fontos továbbá a hely is, ahol a táblák állnak, hiszen a Szentháromság térről indulva az egykori Német utcán végigsétálva a Mott térre érkezhetnek a látogatók, majd a templom és vár felé zárva a kört, a pécsváradi németség emlékhelyeit járhatják be. A táblákat hanganyag egészíti ki, amit a tábla sarkában található kódok segítségével vagy a www.pecsvarad.hu oldal Német Nemzetiségi Tanösvény menüpontjában hallgathatnak meg. A gyerekeket feladatlapok segítik az élményszerű látogatásban.

Hálásan köszönjük mindazok munkáját, akik hozzájárultak a megvalósításhoz:

- Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Különköszönet Englenderné Hock Ibolya elnökasszonynak, valamint Sax Ibolya oktatási referensnek a folyamatos támogatásért, sok segítségért!
- Nemes Zoltánnak a rendkívüli és teljeskörű grafikai munkáért
- Móring Mártának, Tóth Györgyinek, Bősz Patríciának és Brand Zsófiának a szövegek összeállításáért, fordításért, a feladatlapok kidolgozásáért; Mosonyi Sylvának a lektorálásért
- Frey Máriának az inspirációkért, Walterné Müller Juditnak a szakértői munkáért
- Pánovicsné Szeiberling Krisztinának és a PTI Communicationsnek a folyamatos támogatásért, szakmai tanácsokért, biztatásért
- Beckné Kótsch Petrának, aki végigkísérte a teljes folyamatot, számos fotót készített, restaurált, tervezett, lektorált, tanácsot adott…
- Schäffer Józsefnek a felbecsülhetetlen értékű fotóarchívumért és összegyűjtött adatokért
- Csibi-Gungl Adriennek és Kárpátiné Kovács Zitának az értékes tárgyi gyűjteményekért, ismeretekért, tanácsért, Apaceller Péternek a szakmai segítségért
- Fűri Ferencnek a hangosanyag elkészítéséért, a sok segítségért
- Baumann Mihálynak, Lévai Gábornak és Link Zoltánnak a fotókért
- Galambosné Fónai Évának és Vogl Jakabnénak az emlékeik megírásáért, nekik és Apaceller Péternek, Kárpáti Kingának, Bősz Zoltánnénak, Móring Mártának, Dr. Novotny Ivánnénak, Bősz Patríciának és Brand Zsófiának a felolvasásért
- a Mohácsi Német Önkormányzatnak, Hahnerné Feth Gabriella elnökasszonynak a szállításért
- Pécsvárad Város Önkormányzatának a felajánlott térkőért, Fullér Péter osztályvezetőnek az adminisztrációs munkájáért
- Pécsváradi Vár Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének, Ulrich Bettinának és munkatársainak az ellátásért és az irodai háttér biztosításáért
- Külön köszönet a kivitelező mestereknek: Peischer Péter asztalosmesternek, valamint Keppert Gergőnek és munkatársainak, családjának a nehezített körülmények és szoros határidő ellenére végzett lelkiismeretes munkájukért, Máy Péternek a hangostábla tökéletes megalkotásáért; a Patkós Stúdiónak a precíz munkáért; Brand Zoltánnak, Hauck István és Muth István a nélkülözhetetelen segítségért; A V-Tesa Kft.-nek a nyomdai munkákért

Végül óriási köszönet mindazoknak, akik fényképeket adtak, meséltek, javasoltak vagy egyszerűen drukkoltak!

Használják örömmel és szeretettel a tanösvényt!

Gászné Bősz Bernadett

a tanösvény-projekt vezetője


Német Nemzetiségi Tanösvény átadása

Részletek