Felhívás Közművelődési Kerekasztal létrehozására

A Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete (székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.nyilvántartási száma: 02-02-0001867) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (a továbbiakban Kultv.) 83. § (1) bekezdése alapján határozatot hozott Közművelődési Kerekasztal létrehozásának kezdeményezéséről.

A Kultv. 82. §-a értelmében a közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében településenként legfeljebb hároméves időtartamra egy-egy Közművelődési Kerekasztal alakítható. A Közművelődési Kerekasztal elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma.

A Kult. 83. § (1) bekezdése szerint a „Közművelődési Kerekasztalt azok a közművelődési célú egyesületek hozhatják létre, melyeknek bejegyzett székhelye az adott településen van és amelynek legfőbb szerve írásos határozatban jelzi ez irányú szándékát.”

A fentiek alapján mindazon pécsváradi székhelyű, közművelődési célú egyesületek, melyek a törvényi feltételeknek megfelelnek és részt kívánnak venni a Közművelődési Kerekasztal munkájában ezen felhívás közzétételétől számított 30 napon belül küldhetik meg erről szóló írásos határozatukat. A határozatokat elektronikusan a jegyzo@pecsvarad.hu e-mail címre, vagy postai úton 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. címre szíveskedjenek megküldeni.