A Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde szakács munkatársat keres

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (8 órás)

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7720 Pécsvárad, Gesztenyés u 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Szakács munkakör és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

    Pályázati feltételek:

      szakács képesítés
      büntetlen előélet
      magyar állampolgárság
      cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

      diétás szakács, szakmai gyakorlat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

      szakmai önéletrajz
      végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
      3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
      pályázó nyilatkozata, amelyben a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek
 

A munkakör betöltésének időpontja: 2021. július 01-től.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weintrautné Benács Zsuzsanna nyújt, a 06-36/360 8590 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

      Postai úton, a pályázatnak a Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7720 Pécsvárad, Gesztenyés u 1).

      Elektronikus úton Weintrautné Benács Zsuzsanna részére a pvkindergarten@gmail.com

e-mail címen keresztül.

      Személyesen: Weintrautné Benács Zsuzsanna, Baranya megye, Pécsvárad, Vár utca 37.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 25.