Zöld Óvoda

A Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde elnyerte a „ZÖLD ÓVODA” címet, a környezeti nevelés érdekében kifejtett eredményes pedagógiai munkáért.

A Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde mindkét óvodája sikeresen pályázatott első alkalommal az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár „ZÖLD ÓVODA” cím elnyerésére kiírt pályázatán.

A “Zöld Óvoda” program célja, hogy elősegítse az óvodás gyermekek környezettudatos szemléletének, gondolkodásának, magatartásának megalapozását. Pedagógiai programunkat a környezeti nevelés, a környezettudatosságra, a környezetvédelemre nevelés és a “zöld szemlélet” hatja át.

Földünk szennyezettsége és környezeti állapota napjaink aktuális problémája. Mindez az óvodában is szükségessé teszi a környezetért felelős életvitel, illetve a környezettudatos magatartás kialakítását. Fontos feladatunk, hogy óvjuk, védjük, szépítsük életterünket. Nevelőmunkánkban törekszünk arra, hogy gyermekeinkben kialakuljon a szép, tiszta környezet iránti igény. Építünk nyitottságukra, hogy a természet szeretete maradandó értékként beépüljön személyiségükbe.

Nevelőtestületünk elkötelezett, hogy ennek szellemében végezze az óvodánkba járó gyermekek nevelését.

Weintrautné Benács Zsuzsa

óvodavezető