Munkalehetőség a Pécsváradi Gondozási Központnál!

A Pécsváradi Gondozási Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsváradi Gondozási Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

1 fő esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016. január 15-től 2016. szeptember 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7720.Pécsvárad, Dózsa Gy.u.13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1993. évi III. Törvény 64.§-a és az 1997. évi XXXI. törvény 39-40.§-ban meghatározott feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§  Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség:általános szociális munkás, szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, szociálpedagógus, valamint a 15/1998 évi NM rendelet 2016.01.01-től hatályos állapota szerinti a rendelet 2.sz. mellékletének II. része I. alapellátások 1/a pontja szerinti előírások alapján,

§  szociális vagy gyermekvédelmi területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§  Főiskola, gyermekjóléti vagy családsegítés területén szerzett szakvizsga,

§  "B" kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

§ empátia, kiváló szintű kommunikációs képesség, stressztűrés, határozottság, szervezőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  Szakmai önéletrajz, végzettségeket igazoló okiratok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt szeméyles adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagát megismerhetik, pályázó nyilatkozata, mely szerint az 1997 évi XXXI törvény 15-nak (8) bekezdésében meghatározó ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Intézményvezető nyújt, a 06-72-465-143 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§  Postai úton, a pályázatnak a Pécsváradi Gondozási Központ címére történő megküldésével (7720.Pécsvárad, Dózsa Gy.u.2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a  a munkakör megnevezését:   esetmenedzser.

§  Elektronikus úton intézményvezetőnek címezve a gondozasikozpont@pecsvarad.hu email címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat előzetes időpont egyeztetést követően, január elején személyesen meghallgatja. A meghallgatásokat követően az intézményvezető január 11-én dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 12.

 

Jelen pályázati kiírás letölthető a cikk alján a kapcsolódó dokumentumokból!Kapcsolódó dokumentumok