Püspöki rendelkezés a szentmisék megtartásáról

Dr. Udvardy György Pécsi Apostoli Kormányzó, Veszprémi Érsek

rendelkezése a fertőzések elkerülése érdekében, a járvány idején végzett szentmisékkel, szertartásokkal kapcsolatban

 

Nyilvános szentmiséken csak 65 év alatti hívek vehetnek részt!

– A templomban tartózkodók kötelesek szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni (kivéve liturgia közben a papot és a kántort), s megtartani a két méter szociális távolságot. Kerülni kell a közvetlen érintkezést! Áldoztatáskor a pap is viseljen maszkot!

– A szentmiséken kérjük a kézfogás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét. További rendelkezésig ez az áldoztatás egyetlen lehetséges módja.

– A perselyadományokat távozáskor helyezzék a kosarakba vagy perselyekbe a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. Adományokat banki átutalással is lehet a plébánia számlájára küldeni.

A Pécsváradi Plébánia bankszámlája:

50800111–11107307

– Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint az egyházmegye területére korábban megadott felmentést a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól továbbra is érvényben hagyom. Kérem, hogy a koruk vagy betegségük miatt veszélyeztetett hívek éljenek e lehetőséggel, és maradjanak otthon.

– Az otthon maradottak igyekezzenek több időt tölteni imádsággal egyénileg vagy szűk családi körben, s a közszolgálati médián keresztül bekapcsolódni a szentmise ünneplésébe. A Pécsi Egyházmegye továbbra is naponta élő internetes szentmise-közvetítést biztosít weboldalán, YouTube csatornáján és Facebook oldalán.

– A temetéseket egyszerű módon, kevés számú hozzátartozó részvételével végezzék. Zárt ravatalozó (temetőkápolna) használata tilos.

– Ünnepélyes keresztelés, esküvő nem tartható. Ha szükséges, a lehető legkevesebb hozzátartozó részvételével lehetséges. Ünnepélyes elsőáldozás, bérmálás nem tartható.

– Betegek szentségekkel való ellátása lehetséges a legszigorúbb biztonsági előírások megtartásával.

**************

A fentiek megtartásával a Pécsváradi Nagyboldogasszony templomban május hétköznapjain este 6 órakor csendes szentmise lesz, majd litániával köszöntjük a Boldogságos Szűz Máriát. Vasárnaponként 9 órakor lesz a szentmise, este 6–kor a litánia.