Városi ünnepség március 15-én

Március 15-ei ünnepségünkön Jéhn Máté ifjúsági polgármester mondott beszédet, melyet az alábbiakban olvashatnak.

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn”

Ezek Széchenyi István gondolatai, amelyek talán a mai naphoz illeszthetőek a leginkább, és fontos üzenetet hordoznak számunkra. – Tisztelnünk kell a múltat, hogy érthessük a jelent, és méltók legyünk, hogy a jövőn munkálkodhassunk.

De mi is március 15-e ma? A nap, amikor a magyarok félreteszik a vitákat, és büszkén emlékeznek a magyar történelem azon időszakára, amikor nem a politikai acsarkodás, hanem a haza iránt érzett szeretet vezette a magyarokat, Március 15., a nap,amelyen a magyar fiatalság lerázta magáról az évszázados rabigát. 

„Üdvez légy születésed napján, magyar szabadság.”

E szavakat jegyezte fel Petőfi Sándor 1848. március 15-én a naplójába. Azon a napon, amely mára igazi jelképpé vált. Amely a hozzánk hasonló hétköznapi emberek bátorságának állít emléket. Ma azokra a hősökre emlékezünk, akik kiálltak a szabadságért, az igazságért, és harcoltak a függetlenségért. Ők voltak azok, akik küzdöttek saját, gyermekeik és unokáik érdekeiért. Ezen a napon eleink nem vettek el semmit senkitől, hanem nemes eszmék, értékes gondolatok, előremutató világelvek megvalósításáért sorakoztak fel, és amellett tettek hitet, hogy nekünk is jár a szabadság és az egyenlőség. A forradalmi eszméket olyan erő tüzelte, olyan erős szabadság utáni vágy, olyan nemzeti összetartás, mely nem térítette el a forradalmárokat. Annak ellenére sem riadtak vissza, hogy tudták, mit kockáztatnak, tudták, hogy a legértékesebbel, az életükkel fizethetnek érte. A hősök emlékét és nevét ma különbözőintézmények, például iskolák, utcák, terek őrzik. Kossuth, Széchenyi, Petőfi, Jókai, Perczel, Bem és társaik, valamint megannyi névtelen hős és áldozat előtt tisztelgünk ily módon is. 

Bár a forradalmak kora lejárt, forradalmár fiatalokra mindig szükség lesz. Hiszen ne feledjük, a 48-as forradalmat is néhány lázadó szívű fiatal indította útjára.

Ránk, fiatalokra gyakran használják a lusta, passzív, céltalan, nemtörődőm és hasonló jelzőket. Természetesen nem alaptalanul, hiszen sokszor valóban jobban érdekel minket, hogy hány like-ot kapunk a Facebookon, vagy hogy mennyi követővel rendelkezünk az Instagramon. De nem csak ilyenek vagyunk. Képesek vagyunk lelkesedni, keményen dolgozni céljainkért, minden nap valami újat tanulni. És én tudom, hogy vannak köztünk márciusi ifjak is; a mindennapok hősei, akikben megvan a vágy, az erő és a tenni akarás. Sokan közülünk legalább egy, de inkább két idegen nyelvet beszélnek. Az informatikai tudásunk már-már velünk született képességünk. Csak segíteni kell minket tehetségünk megtalálásában, és hagyni kell kibontakoztatni azt. Vagy tán nem azért vagyunk fiatalok, hogy merjünk nagyot álmodni?! Hogy ne féljünk semmitől?! Hogy elhiggyük, lehet másmilyen is a világ?! Kérem a szülőket, nagyszülőket, tanárainkat, hogy segítsék gyermekeiket, unokáikat, diákjaikat! Segítsék abban is, hogy együtt keressenek jövőbeli célokat, és közösen valósítsák meg azokat! Hiszen az ember számára a legfontosabb a közösség.

Gazdagok vagyunk amíg van hova tartoznunk, van kivel együtt gondolkodnunk, együtt munkálkodnunk, együtt alakítanunk a jelent és építenünk a jövőt, hogy a mi gyerekeink és unokáink is élhető, az alapvető emberi értékeket képviselő és tiszteletben tartó társadalomban élhessenek. Hogy Vörösmarty Mihállyal együtt mi is azt mondhassuk:

“Mi dolgunk a világon? Küzdeni...

…Erőnk szerint a legnemesbekért.

Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.

Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből

S a szellemharcok tiszta sugaránál

Olyan magasra tettük, mint lehet,

Mondhatjuk, térvén őseink porához:

Köszönjük élet! áldomásidat,

Ez jó mulatság, férfi munka volt!”

 

Jéhn Máté

Ifjúsági polgármester


Városi ünnepség március 15-én

Részletek