Pedagógus Szolgálati Emlékérem díj elismerésben részesült Naszvadiné Podányi Eszter

Naszvadiné Podányi Eszter a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskola Intézményegységének hegedűtanára 1979. szeptember 1. óta oktatja és neveli a zene szeretetére Pécsváradon és a város környezetében élő diákokat.

Zenei tanulmányait hegedű szakon - a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában, Papp György hegedűművész-tanár, majd a Pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, Gyermán István hegedűművész vezetésével - végezte. 1980-ban szerezte meg hegedűtanári oklevelét a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi Tanárképző Intézetében. A főiskolai évek alatt tagja volt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szimfonikus Zenekarának. Antal György karnagy úr az intézmény egykori igazgatója vezette a nemzetközi szinten ismert és elismert együttest.

Naszvadiné Podányi Eszter az 1976-ban alapított Pécsváradi Állami Zeneiskolában kezdte tanári pályafutását. Az önállóan működő zeneiskola megszűnése óta – a jogutód intézményben – a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában folytatja a zeneoktatást.

Munkáját a gyermekek tisztelete és a diákok zenei nevelése iránti elkötelezettség határozza meg. Széleskörű szakmai és pedagógiai érdeklődése megalapozza a folyamatosan megújuló és eredményes tanári tevékenységét.

Részt vett az „Új módszerek a hegedűtanításban” címmel Budapesten szervezett képzésen. Zenetörténeti- és stílusismereteit a „Reneszánsz és barokk zene és táncok a zenei oktatásban” elnevezésű továbbképzési program elvégzésével gazdagította.

Növendékeit rendszeresen felkészíti zenei találkozókra, versenyre, többek között az Országos Koncz János Hegedűversenyre, ahol a tanulók több alkalommal sikeresen szerepeltek. Tanítványai a Megyei Vonóstalálkozókon kezdetben dicséretben, kiemelt dicséretben részesültek, majd számos alkalommal bronz-, ezüst- és arany minősítést szereztek. Az egykori növendékek közül többen jelenleg is a zenetanári, illetve az előadóművészi pályán tevékenykednek.

Naszvadiné Podányi Eszter tanárnő az egyéni hangszeres oktatás mellett, elkötelezetten végzi a tanulók zenei tehetséggondozását és fejleszti növendékei szociális érzékenységét. Ennek érdekében hosszú évek óta vezeti az iskola tanulóiból alapított Vonószenekart.

18 éve minden nyáron nagy érdeklődés mellett szervezi és vezeti a vonóstábor programjait, ahol a zenekari tevékenység a meghatározó. A jelenlegi növendékekkel együtt az egykori tanítványok is rendszeresen részt vesznek a tábor munkájában.

Áldozatos munkát végez a gyerekek zenei műveltségének megalapozásában és a zenei alapképességeik fejlesztésében. Több éven át a hegedűtanítás mellett szolfézs tantárgyat is oktatott. Ujjászervezte és több mint 15 éven keresztül eredményesen vezette az zeniskola kórusát. 1983-ban az Éneklő Ifjúság Baranya Megyei Hangversenyén Dicsérő Oklevélben részesült a Gyermekkórus. Növendékei 1994-ben a Baranya Megyei Kodály Zoltán  Műveltségi Vetélkedőn 2. helyezést, 1996-ban a Baranya Megyei Bartók Béla  Műveltségi Vetélkedőn 2. helyezést értek el, valamint 2000-ben a Baranya Megyei Zenei Műveltségi Vetélkedőn különdíjban részesültek.

Több éven keresztül rendszeresen szervezte a Zene Világnapjának rendezvényeit.

Közel 15 éven át a Pécsváradi Női Kamarakórus tagja volt.

Külföldi szakmai kapcsolatot ápolt Hausmannstätten (Ausztria) és Niederstetten (Németország) városokban élő muzsikusokkal és kollégákkal.

2002-ben Pécsváradért Emlékplakett díjban részesült.

Mindig nagy lelkesedéssel végezte tanári munkáját, amelynek eredményeként az egykori tanítványok szülőként térnek vissza és gyermeküket beíratják zeneiskolánkba, sokan közülük előszeretettel választják a hegedű szakot. Széleskörű műveltsége és tudása, a pályafutása során elkötelezetten végzett pedagógiai munkája és kulturális területen vállalt tevékenysége példát jelent iskolánk közössége számára.

A Pedagógus Szolgálati Emlékérem díj elismerést Naszvadiné Podányi Eszter tanárnő az általános iskola évzáró ünnepségén vehette át Tóth Györgyi igazgatótól, illetve Vida Lóránt intézményegység-vezetőtől.