Nyitottan egymásra, együtt a közösségekért

 

 

87 önkéntes több mint 3200 órát dolgozott a pécsváradi Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0143 számú, „Nyissunk Egymásra a Zengővidéken!” című programjában. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósult projekt 2015. március 1-jén indult, és október 27-én került sor a záró rendezvényre.

 

A Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete 16.665.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert Önkéntes Pont létrehozására, az önkéntesség térségben való népszerűsítésére, elterjesztésére. A program kiemelt célja volt, hogy a meglévő szociális alapellátásokat kiegészítse az önkéntesek tevékenysége, a térségben élő hátrányos helyzetű csoportok – idősek, fiatalok, fogyatékkel élők – nagyobb számban jussanak hozzá a szociális ellátórendszer szolgáltatásaihoz, bővüljön a szociális védelmi rendszer, a helyi közösségi védőháló.

Ahogyan az a záró rendezvényen elhangzott, sikerült megvalósítani a kitűzött célokat, a projektben együttműködő települések – Pécsvárad, Erzsébet, Fazekasboda, Maráza, Nagypall, Zengővárkony – önkormányzatai, civil szervezetei, szociális intézményei mind hozzájárultak ehhez. A kistelepüléseken a szociális segítségnyújtás mellett az önkéntesek számos hagyományőrző-, ápoló, a helyi értékeket a fiatalabb generációnak továbbadó programban is részt vettek, még tartalmasabbá téve azokat.

A projekt egyik célja az önkéntesség társadalmi megbecsültségének növelése is. Az önkéntes program vezetői ezt szerették volna erősíteni azzal is, hogy a záró rendezvényen elismerő okleveleket adtak át a legaktívabb, legtöbb óraszámban dolgozó önkénteseknek.

Ahogyan azt a Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének vezetője, Kárpátiné Kovács Zita megfogalmazta, a 8 hónapos projekt egy folyamat elindítását segítette, azt, hogy a pécsváradi és a környékbeli lakosok, közintézmények körében felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás, a közösségi szerepvállalás, az önkéntesség jelentőségére, további lehetőségeire. Bíznak abban, hogy az elindított kezdeményezések a továbbiakban folytatódnak. Az együttműködő partnerek, önkéntesek, a fejlesztési folyamatot segítő szakértők bevonásával kidolgozásra került a Pécsváradi Járás Önkéntes stratégiájának tervezete, mely már a jövőre nézve fogalmazza meg a célokat, feladatokat.

tel.: 36 30 390 0105

e-mail: nyissunkegymasra@gmail.com

web: www.zengovidek.hu

facebook.com/nyissunkegymasra