A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük

A Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség és Határokon túli Magyarságért Alapítvány ebben az évben Pécsváradot választotta a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott ünnepsége helyszínének. A Fülep Lajos Művelődési Központban tartott ünnepségen előbb Zádori János, Pécsvárad Város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, felhívta a figyelmet, hogy kultúránk megőrzése a nemzeti megmaradás eszköze. Zeller Gyula, a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség elnöke beszédében a kultúra ápolásának fontossága mellett kitért Pécsvárad történelmi múltjára. Kifejtette, hogy a Szent Istváni örökség, a település kulturális gazdagsága miatt méltó helyszíne a rendezvénynek. Kiemelte a kultúra átadás jelentőségét a fiatalabb generációk számára.

Az ünnepi műsorban előbb a Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde nagycsoportosai léptek fel. A közönséget elbűvölték a gyerekek, a gondosan összeválogatott műsort hibátlan szövegmondással adták elő.

Ezután következett a Pécs-Baranyai Szövetség Nívódíjainak átadása. A közösségi művelődési kategóriában a Nívódíjat 2019-ben a Pécsváradi Várbaráti Kör kapta, a város kulturális és természeti kincseinek megőrzése és megismertetése érdekében végzett közel négy évtizedes tevékenységéért. Dr. Bíró Ferenc, az egyesület jelenlegi elnöke a díj átvételekor köszönetében, méltatta a korábbi elnök Gállos Orsolya és korábbi titkár Dretzky Katalin munkáját, amivel elévülhetetlen érdemeket szereztek.

Művészeti tevékenység kategóriában a VOKE Vasutas Művelődési Házban tevékenykedő Pécsi Művészetbarátok Klubja érdemelte ki a szövetség nívódíját, melyet Stirling Zsolt, jelenlegi és Dr. Sikó Ágnes, korábbi klubvezető vettek át.

Több elismerő oklevél átadása után a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti növendékei adtak színvonalas műsort.

Ezután ismét díjátadások következtek, ahol a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetséggel közösen a Határon Túli Magyarságért Alapítvány illetve a Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete nyújtott át elismeréseket. A népművelők Lemle Géza Díját ebben az évben Bognár Gyöngyvér a pécsváradi művelődési központ vezetője kapta, közművelődési szakmai és az egyesületben végzett tevékenységéért.

Az ünnepség végén Fábián Mária, az est narrátora a nézők figyelmébe ajánlotta a művelődési központ emeleti galériáján megtekinthető tárlatot.

Köszönjük mindazoknak, akik műsorukkal, munkájukkal hozzájárultak az ünnepség sikeréhez.


Magyar Kultúra Napja

Részletek