Számviteli csoportvezető munkakör betöltésére hirdet pályázatot a Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal

Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal 
Számviteli csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7720 Pécsvárad , Szentháromság tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Számviteli Csoport munkájának irányítása, szakmai felügyelete. Folyamatba épített, valamint vezetői ellenőrzés, kontroll tevékenység ellátása. Éves költségvetési javaslat előkészítése az előző évek tényszámait figyelembe véve, Kötelezettségvállalás, évközi előirányzat módosítások előkészítése, az előirányzatok nyilvántartása, a belső, keretgazdák illetve szervezeti egységek közötti átcsoportosítások elkészítése, költségvetés végrehajtásának kontrollja. ÁFA és egyéb bevallások egyeztetése és teljesítése. - Belső elemzésekhez, a számszaki beszámolóhoz szükséges egyeztetések megszervezése, végrehajtásának ellenőrzése. Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése a Felügyeleti Szerv, Magyar Államkincstár elvárásai szerint (mérlegjelentések, havi előrejelzések és éves költségvetési beszámoló). Közreműködés a könyvvizsgálati, ellenőrzési munkafolyamatokban. Jogszabályok, pénzügyi-számviteli előírások naprakész ismerete. Tárgyi eszköz év végi leltározás előkészítése, és a leltározás vezetése. Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, gazdálkodási vonatkozású szabályzatainak elkészítése. Analitika és főkönyv egyezőségének ellenőrzése, biztosítása (kötelezettségvállalás, szállítói állomány, vevő állomány, készlet, tárgyi eszköz, bér, áfa)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

Főiskola, pénzügyi-számviteli szakon szerzett főiskolai vagy egyetemi diploma
Vezetői gyakorlat
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség vállalkozási vagy államháztartási szakon vagy megkezdett tanulmányok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

költségvetési szervnél szerzett vezetői tapasztalat
ASP program ismerete
államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a és az 1. sz. melléklete alapján

•         iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata

•     hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a  munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.

•         Elektronikus úton Dr. Fenyvesi János jegyző részére a jegyzo@pecsvarad.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a jegyző, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) és a 59. § (5) pontja az irányadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Pécsvárad Város Honlapja - 2018. január 10.