Pénzügyi-számviteli ügyintézői munkakör betöltésére hirdet pályázatot a Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal

A Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal   

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7720 Pécsvárad , Szentháromság tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásra, államháztartási számvitelre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti, önkormányzati gazdálkodás körében jelentkező pénzügyi igazgatási feladatok, önkormányzati könyvelés, havi-, negyedéves-, féléves- és éves jelentések, beszámolók, adatszolgáltatások, statisztikák és bevallások elkészítése, állami támogatások igénylése, lemondása, érvényesítés, pénzforgalom, számlák kezelésével kapcsolatos feladatok, eszköz- és vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok, további feladatok az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi és belső szabályzatok szerinti rendelkezések alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.   

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium,
elvárt végzettség: a 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör megállapítása alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Főiskola, / Egyetem,
költségvetési szervnél szerzett pénzügyi-számviteli - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
ASP program ismerete
felsőfokú közgazdasági végzettség
államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a és az 1. sz. melléklete alapján

•         iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata

•     hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a  munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.

•         Elektronikus úton Dr. Fenyvesi János jegyző részére a jegyzo@pecsvarad.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a jegyző, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) és a 59. § (5) pontja az irányadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Pécsvárad Város Honlapja - 2018. január 10.