A kárpátaljai Nagybereg és Pécsvárad testvérvárosok lettek

Címkék: önkormányzat

".... milyen jó hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok egyet mondunk s egyet gondolunk...."


Úgy érzem, hogy bátran mondhatom, hogy Nagybereg és Pécsvárad életében fontos, kiemelkedő szerepet játszott ez év augusztus 20-a. Különleges alkalomra került sor városunkban. A kárpátaljai Nagybereg és Pécsvárad testvérek lettek, a két település testvéri közösséget fogadott egymásnak. Közel 5 év gyümölcsöző együttműködés eredményeként Pécsvárad és Nagybereg hivatalosan is megerősítette összetartozását. A testvértelepülési megállapodás aláírására az ünnepélyes képviselő-testületi ülés keretében a Pécsváradi várban került sor.

A testvérvárosi kapcsolatok baráti kezdeményezésekre, polgári összefogásra épülnek. Nagybereg és Pécsvárad együttműködésének és szervezeti szintre történő emelkedésének a kereteit a Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesületének tagjai teremtették meg. A munkát a volt és jelenlegi polgármesterek, intézményvezetők végig segítették. Tisztelet és köszönet illeti őket.
Mára bizalmi kapcsolat és őszinte, tiszta baráti viszony jött létre a két település lakói között.
Egy összetartó és egységes országot építeni csak úgy lehet, ha az itt élő emberek, családok, közösségek, települések és intézményeik képesek együttműködni. Egy testvérvárosi megállapodás pontosan ezt az elvet, és ezt a közös szándékot, akaratot és nyitottságot szimbolizálja.
A jövőben a kapcsolat a rendezvényeink kölcsönös látogatásán, részvételén túl, egyfajta közös értékrend képviseletét is jelentheti. Hasonló feladatokat, teendőket és célokat tartunk szem előtt. Az együttműködés kölcsönös előnyökön nyugvó kapcsolatokra épít, amely szolgálja a két település lakóinak érdekeit és a baráti kapcsolatok további fejlesztését.
Bízzunk benne, hogy az a példaértékű kapcsolat és együttműködés, amely Nagybereg és Pécsvárad között kialakult,  hosszú, élményekben gazdag, közös jövő elé tekint.
Köszönet mindazoknak, akik  nagy lelkesedéssel ápolják a két település közötti együttműködést.

 

Bayerné dr. Sipos Mónika


A kárpátaljai Nagybereg és Pécsvárad testvérvárosok lettek

Részletek