A pécsváradi sportpálya névadó ünnepsége

Címkék: közélet, sport

A Pécsváradi Spartacus SE és Pécsvárad Város Önkormányzata november 25-én pályanévadó és emléktábla avató ünnepséget rendezett.

Az idén májusban elhunyt Dr. Kófiás Mihály tiszteletreméltó élete, labdarúgó múltja, sport iránti elkötelezettsége miatt nyáron fordult Pécsvárad Város Önkormányzatának képviselőtestületéhez Speigl József azzal a javaslattal, hogy az Erzsébeti úton fekvő sportpályát nevezzék el az elhunyt egykori jegyzőről. A felvetéssel nemcsak a képviselők, hanem a sportkör tagjai és a város lakói is teljes mértékben egyetértettek.

A sportöltözőépület falán helyezték el a dr. Kófiás Mihálynak emléket állító táblát. Először Fullér Zoltán, a sportegyesület elnöke ismertette az előzményeket, kiemelve a névadó emberi tulajdonságait, az egyesületben és annak történetében meghatározó szerepét. Zádori János, Pécsvárad Város polgármestere személyes élményeit mesélte el, melyben Dr. Kófiás Mihály évtizedeken keresztül írt krónikájának gondozása, annak megőrzése kapott hangsúlyt valamint köszönetet mondott a családnak, hogy hozzájárultak a névadáshoz. Zilahy Lajos, egykori csapattársa és jó barátja a régmúlt időket idézte, és köszönetét fejezte ki azért, hogy a település a névadással is kifejezi tiszteletét elhunyt díszpolgára előtt.

Az emléktáblát családtagjai, özv. Kófiás Mihályné és Kófiás Endre leplezték le, majd Antal Géza, pécsváradi apát-plébános megáldotta, elmondva, hogy az nem a táblának, nem a falaknak, hanem az embernek és a tábla állítóinak szól.

Majd a jelenlevő intézmények, szervezetek, a család és a barátok megkoszorúzták az emléktáblát.

A nyitó és koszorúzó zenét Wagner József karnagy vezetésével Horváth Roland és Horváth Pál játszotta. Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik megtisztelték a rendezvényt és egyben Kófiás Öcsit.

szöveg: Bognár Gyöngyvér

képek: Kótsch Petra


A pécsváradi sportpálya névadó ünnepsége

Részletek