Ünnepi testületi ülés

A város vezetése – a képviselők előterjesztésére – nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából minden évben kitüntetéseket adományoz a Pécsvárad városért, a helyi közösségért kifejtett kimagasló tevékenység, illetve kimagasló színvonalú munka elismeréseképpen. A testületi ülés hangulatát évről évre a Pécsváradi Női Kamarakórus  koncertje teszi ünnepélyessé.

 

2017. évben kitüntetésben részesültek:

 

BÁLING JÁNOSNÉ

1976-tól dolgozik az egészségügyben, 11 éve nyugdíjasként szabadságra is ritkán ment el.

Alázatos, csendes, kiegyensúlyozott személyiségével biztos pontja a munkahelyének. A gyakorta változó és egyre bonyolultabb adminisztratív kihívásokban is napra készen helytáll.

Kollegiális hozzáállásával munkatársai szeretetét kiérdemelte.

Báling Jánosné köszönjük szépen, munkádra továbbra is számítunk, jó egészséget, sok boldogságot kívánunk.

BODORKÁS ISTVÁNNÉ

1998 óta dolgozik városunk szociális alapellátásában.
Szakmailag felkészült, a hozzá fordulókkal empatikus, problémáikat teljes mélységében ismeri.

Szaktudásának naprakészen tartásával folyamatosan alkalmazkodik a szociális szférát érő kihívásokhoz.

Mind felkészültsége, mind emberi kvalitásai alapján hosszú évek munkájával méltán szerezte meg munkatársai és a hozzá fordulók tiszteletét, szeretetét.

Bodorkás Istvánné szívből gratulálok, sok sikert, jó munkát, jó egészséget kívánunk.

DR. FENYVESI JÁNOS

Dr Fenyvesi János jegyző a rendszerváltást követően 1990. november 15. óta folyamatosan jegyzői – feladatokat látott el, illetve lát el jelenleg is.

1990-1996 Kölesd-Kistormás Körjegyzőség körjegyző

1996. április 1-től Pécsvárad Város Jegyzője

2013. január 1-től a Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Dr. Fenyvesi János jegyző, a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán 1982. évben szerzett jogi diplomát.

Jegyzői munkássága alatt a Képviselő-testület, a bizottságok, nemzetiségi önkormányzatok és az önkormányzati hivatal szakszerűen és törvényesen működött. Az elmúlt több mint húsz év során a testületek és a hivatal több nagy horderejű társadalmi változásból eredő és helyi közfeladatot oldott meg sikeresen. Nagy horderejű feladatok voltak a teljesség igénye nélkül: a kárpótlásból és a privatizációból adódó helyi önkormányzati feladatok, önkormányzati vagyonátadás és vagyonkezelés, a választások, népszámlálások és statisztikai összeírások, okmányirodák kialakítása, intézmények átszervezése és legutóbb a közös önkormányzati hivatal megszervezése is.

Az elmúlt években egy sor eredményes pályázat benyújtása és komoly értékű felújítási és fejlesztési célú beruházás eredményes megvalósítására került sor. Mindezek során többször kellett a megváltozott társadalmi és jogi környezethez, a korszerűségi elvárásokhoz és kihívásokhoz illeszteni, igazítani a hivatali struktúrát, végezni a hatósági feladatokat, ellátni a körzet- és járásközponti szerepkörből adódó feladatokat úgy, hogy az zökkenőmentes átmenetet és törvényes működést biztosítson. Az elmúlt években végzett Magyar Államkincstári és törvényességi felügyeleti vizsgálatok alapvetően jónak, szakszerűnek ítélték meg az önkormányzat és hivatala működését.

Dr. Fenyvesi János kinevezése óta folyamatosan képzi önmagát. Eredményes közigazgatási szakvizsgát tett, több, az ismeret megújítását szolgáló és az európai integrációhoz kapcsolódó tanfolyamon, önképzésen vett részt eredményesen. Eredményesen szervezte meg 2009-2011 között a hivatali ÁROP képzést, támogatja a dolgozók képzését, a közigazgatási innovációt és a folyamatos informatikai fejlesztést. Ezen túl eredményesen vizsgázott a költségvetési szerv vezetői, továbbá közigazgatás és vezetés című e-learning kötelező képzéseken is.

Az elmúlt napokban, az általa vezetett hivatal, példaértékű munkájáért, melyet a bevezetett ASP rendszer keretein belül végzett, kormányzati dicséretben és pénzjutalomban részesült.

Szakmailag felkészült, széles ismeretekkel rendelkezik a város és térsége társadalmi, gazdasági helyzetéről, elismert közigazgatási szakember.

Számomra, mint Pécsvárad Város polgármesterének, óriási segítséget nyújtott a kezdeti nehéz időszakban és a későbbi problémás és vitatott szituációkban.

Pécsvárad város képviselőtestülete „Pécsváradért” kitüntetésben részesíti Dr. Fenyvesi János Urat.

DR. HARGITAI JÁNOS

Dr. Hargitai János választási körzetünk országgyűlési képviselője, tagja a költségvetési és pénzügyi bizottságnak, az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságnak. Polgármesteri múltja mindenkor megkönnyítette a környékbeli polgármesterekkel való kapcsolattartását, pártállástól függetlenül.

Polgármesterként minden segítséget, szakmai és egyéb tanácsot, útbaigazítást megkaptam tőle. Az első munkanapom óta számíthatok rá, megoszt minden szükséges információt velem, biztosítva így városunk fejlődését. Sok esetben tapasztaltam, hogy személyes döntésén, ajánlásán keresztül jutott Pécsvárad anyagi forrásokhoz, fejlesztési lehetőségekhez.

Kapcsolatrendszerét sok esetben állította munkánk segítségére, használta ki politikai és egyéb befolyását.

Közvetlensége, barátságos természete, politikusi pályája tükrében szinte kivételes. Meghívásunkat rendezvényeinkre szinte minden esetben elfogadta, szívesen látogatott el kisvárosunkba.

Védnöki szerepet vállalt több nagy rendezvényünkön, emelve ezáltal az adott program elismertségét.

Nagy dolognak tartom szakmai pályám során, hogy minden pillanatban számíthattam közreműködésére, ha kellett a parlamentből is visszahívott, szabadságán tudtam vele fontos stratégiai dolgokat megbeszélni. Nem tudom, hogy más választókerületekben ez hogy történik, de kívánok minden polgármester társamnak ilyen országgyűlési képviselőt!

Nevéhez és közreműködéséhez kapcsolható beruházások között szerepel a sportcsarnok és művelődési központ együttes energetikai korszerűsítése, a tanuszoda energetikai fejlesztése.

Véleményem szerint Dr. Hargitai Jánosnak óriási szerepe volt abban, hogy az elmúlt években zökkenőmentes, fejlesztésekben gazdag időszakot éljen meg Pécsvárad. A mai napon egy, a városunk életében adható legnagyobb kitüntetés kerül egy igazán méltó személyhez.

Pécsvárad város képviselőtestülete „Pécsváradért” kitüntetésben részesíti Dr. Hargitai János Képviselő Urat.

JAGADOS DOMINIKA ÉS HECKERNÉ JAGADOS DIÁNA

„Amikor táncolsz nem az a célod, hogy egy bizonyos pontra megérkezz a táncparketten, hanem, hogy minden lépést élvezz!” Mondta Wayne Dyer, amerikai filozófus.

Van egy csoport Pécsváradon, mely majd egy évtizede ezt teszi. Alig pár fővel indult, ma viszont már messziről meglehet ismerni őket! Az évek alatt a városi rendezvények nélkülözhetetlen szereplői lettek és Pécsvárad hírét már nem csak a megyében hanem országosan is viszik! A Fordan Táncklub éves gáláján már a közönség ovációjáról lehet tudni, hogy most a pécsváradi táncosok következnek!

A tánc mint mozgás egészséges testnek és léleknek, emellett kiváló közösségformáló.

Ezért a munkáért Emlékplakettben részesítjük Heckerné Jagados Dianát és Jagados Dominikát a FORDAN Táncklub Pécsváradi csoportjának vezetőit, valamint sok erőt és kitartást kívánunk.

KRÁSZ PÉTER

2013-ban, egy sajnálatos baleset után került hozzánk, és gyakorlatilag mindenféle átadás-átvétel nélkül azonnal átlátta a problémákat, majd a városvezetéssel együttműködve nekifogott a Városüzemeltetés átszervezésének, akkor még a Vár Kft ügyvezető igazgatójaként.
A készen kapott, nem jól működő rendszert, a két intézmény szétválása után, már mint a Városüzemeltetés első embere, szép lassan, de határozott lendülettel átalakította. Számára akkor, és azóta is, kérés és utasítás nélkül az Önkormányzat az első. Ez a lojalitás manapság ritka kincs.
Céltudatos, precíz, a kezdetek óta gyakorlatilag komolyabb hiba nélkül végzi a munkáját. Pedig időközben több személyi változás is történt, és mára már egy kisebb csoporttal irányítja a városüzemeltetést, mint amekkorával indultak.
Kapcsolata jó a lakossággal, igyekszik minden kérést gyorsan, maradéktalanul teljesíteni.
Önállóan dolgozik, értem ezt a feladatok vállalására, szervezésére, adminisztrációra, visszaellenőrzésre. Jól programozza a munkát, melyet végrehajt, és végrehajtat.
Magunk is láthatjuk, és a visszajelzések is ezt igazolják, hogy ez meglátszik a város kinézetén is. Többektől hallottam már, hogy sosem volt még ilyen rendezett Pécsvárad.
Nem pécsváradiként, de a lehetőségekhez mérten mégis maximálisan elnyerte munkatársai, beosztottjai bizalmát és tiszteletét.
Fáradhatatlanul, lelkesedését nem vesztve végzi a néha 100 főt is meghaladó közmunkás csapat koordinálását, ami valószínűleg az egyik leghálátlanabb munkák egyike, hiszen rengeteg problémával, élethelyzettel, konfliktussal találkozik, de abban a környezetben nem igazán számíthat elismerésre.
Ezért most mi vagyunk azok, akik ezt – ilyen módon - megköszönik.
Krász Pétert, a Városüzemeltetési Osztály vezetőjét Pécsvárad Város Képviselőtestülete Emlékplakett kitüntetésben részesíti.

LÁSZLÓNÉ AUTH MÁRIA (matematika-technika szakos) pedagógus a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola tanára 1977. augusztus 16-a óta iskolánk pedagógusa, vagyis 40. éve tanít abban az iskolában, melynek korábban tanulója is volt.

Pályája kezdetén rövid ideig napközis nevelő volt, majd ezután szakos tanárként és osztályfőnökként, később a reál munkaközösség vezetőjeként tevékenykedett.

Munkája során folyton arra törekedett, hogy a matematika ne a sokat emlegetett „mumus” tantárgy legyen. Fontosnak tartotta annak beláttatását, hogy a matematika számos területe a mindennapi élet fontos velejárója, az alapvető ismeretek nélkül a felnőtt életvezetés elképzelhetetlen. Ennek szellemében igyekezett tanítványai érdeklődését felkelteni tantárgya iránt és egyben mindent elkövetett annak érdekében, hogy a tanulók megszerezzék a szükséges ismereteket és gyakorlati alkalmazásukra is képesek legyenek. Számos iskolai, körzeti és megyei versenyen értek el tanítványai szép, kiemelkedő eredményeket. Kezdeményezésére hirdetjük meg már évek óta azt a körzeti emlékversenyt, melyet iskolánk egykori matematika tanáráról neveztünk el. A tehetséggondozás mellett különös gondot fordít a tantárgy ismereteinek elsajátításában lassabban haladók segítésére is. Felzárkóztató foglalkozásokat tartott még akkor is, amikor ezért semmilyen külön díjazás nem járt. Minden végzős osztályában kiemelt figyelmet szentelt annak, hogy a központi felvételi vizsga feladatait sikeresen tudják megoldani a tanulók, ezzel biztosítva, hogy az általuk választott középiskolában folytathassák tanulmányaikat.

Pályafutása során sok olyan tanulócsoportnak volt osztályfőnöke, ahol magas volt azok száma, akik nehezebb anyagi körülmények között éltek, vagy nem teljes családban nevelkedtek. Példamutató osztályfőnöki gondoskodása és gondossága, a tanulók személyiséget sokoldalúan fejlesztette, tanulóit a szó szoros értelmében nem csak oktatta, de nevelte is.

Kapcsolata a kollégáival és a szülők közösségével is elismerésre méltó. Bár személyiségére a csendesség, nyugodtság, némi zárkózottság jellemző, segítségére, támogató hozzáállására mindenki számíthatott.

Lászlóné Auth Mária tanárnőnek Pécsvárad Város Képvisleőtestülete a „Köz szolgálatáért” díjat adományozza.

MAJOR JÓZSEFNÉ (biológia-technika szakos) pedagógus, a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola tanára 1987. augusztus 13-a óta tantestületünk tagja. Az éppen idén betöltött 30 éves közalkalmazotti jogviszonya is mutatja, hogy bár nem a településen él, de három évtizede hűséges volt Pécsváradhoz, iskolánkhoz.

Munkáját mindvégig a lelkiismeretes felkészülés, kiemelkedő szakmai tudás, a tanulókra való folyamatos odafigyelés jellemezte. Hosszú éveken keresztül az iskola továbbtanulási felelőse és a természettudományos munkaközösség vezetője, valamint osztályfőnök is volt.

Személyiségéből adódóan különös gondot fordított pályafutása során a nehéz körülmények közül érkező gyerekek lelki, érzelmi segítésére és támogatására. A tehetséges gyerekeket felkarolta, versenyekre való felkészítésüket segítette, további célok kitűzésére és elérésére buzdította őket. Több tanítványa is országos versenyeken ért el kiemelkedő eredményt: Herman Ottó Országos Biológiaverseny döntőjében 2. hely, Kaán Károly Országos Környezetismereti versenyen döntőjében 3. és 4. hely.

A tantestület aktív tagja volt és maradt mindvégig, kollégáival jó kapcsolatot ápolva, a tanítás-tanulás folyamatát folyton szem előtt tartva végezte pedagógiai munkáját, tevékenységével intézményünk jó hírnevét öregbítette.

Következetes szakmai munkája, törődő, személyiségfejlesztő osztályfőnöki tevékenysége, humánus emberi magatartása miatt több felettese is elismerésben részesítette.

Folyamatosan jó kapcsolatot ápolt a szülők közösségével is.

Pécsvárad Város Képviselőtestülete Major Józsefnét a „Köz szolgálatáért” díjjal tünteti ki.

MEZEY MIHÁLY

Munkahelyének elnevezése lassan a Harry Potter filmekből ismert varázslóhoz, Voldemorthoz válik hasonlóvá, hiszen az intézmény neve az évek során egyre bonyolultabb lett, és – milyen az emberi természet, mivel egyszerűsítünk, ki se mondjuk, csak a jól ismert „Családsegítő” megnevezést használjuk.
Persze ez az intézmény még csak nem is hasonlít az előbbi példámban említett mágushoz.
Sőt, olyan nemes és embert próbáló munkát végeznek, Mezey Mihály vezetésével, amelyről csak elismeréssel lehet szólni. Néhány éve, mióta jobban megismertem Őt, csodálattal vegyes tisztelettel nézek fel rá. Együttműködése az Önkormányzattal a különböző intézményekkel, civil szervezetekkel, és a lakossággal példa értékű, munkája pedig maximálisan megbecsülendő.
Úgy látom, mindig is az emberekért akart tenni, ez megmutatkozott anno, amikor még polgármesterként szolgálta faluja érdekeit.
Minden elismerésem az övé, hiszen immáron sok éve a szociális szférában, időt, energiát nem sajnálva tevékenykedik, a sok nehézség mellett, emberségét, becsületét, és lendületét megőrizve. Kedves, megértő jellemével, szemében bölcsességgel, állandó mosolyával ő egy igazán értékes ember. Kívánom, hogy még sokáig jó egészségben és szívében az emberi jóság hitével élje életét.
Mezey Mihályt, a Pécsváradi Család- és Gyermekjóléti Központ, Szolgálat és Gyermekétkeztetési Intézmény vezetőjét Pécsvárad Város Képviselőtestülete Emlékplakett kitüntetésben részesíti.

NAGY CSABA

Ha egy ember korábban és napjainkban betöltött pozíciói között az alábbiak szerepelnek: országgyűlési képviselő, Pécs alpolgármestere, Megyei Közgyűlés elnöke, Fidesz megyei elnöke, bizony nem mindennapi emberről kell beszélnünk. Nagy Csaba Elnök Úr bizony minden olyan területen szerzett tapasztalatokat, végzett kiváló munkát, melyek megalapozták jelenlegi közéleti szerepvállalásait.

Mint a Megyei Közgyűlés Elnöke volt első hivatalos látogatóm a pécsváradi polgármesteri hivatalban. Közvetlensége az első pillanattól magával ragadt. Olyan hangulatú szakmai és kötetlen beszélgetést sikerült lefolytatnunk, ami számomra többéves baráti kapcsolat után jöhet csak létre.

Elnök Úr több szálon kötődik Pécsváradhoz, szinte minden városi szintű rendezvényen részt vesz, kiállt a Zengőn létesítendő lokátor ellen, minden december 30.-án ott találjuk az emblematikus Zengő túránkon, ahol meghúzódva, adózva a természet szépségének, vesz részt programon.

Természetszeretete megkérdőjelezhetetlen, minden fejlesztés, pályázat előkészítés során tapasztaltam, hogy fél szemmel mindig odafigyel erre a tényezőre.

Szakmai és emberi segítséget nyújtott a város és városvezetés számára minden esetben, legutóbb a megyei TOP pályázatok során. Ha kértem, egyértelmű és korrekt véleményével segítette munkámat, ha úgy adódott bíztatott, figyelmeztetett dolgokra, ötleteivel támogatta városunk fejlődését és mindennapi életét.

Külön köszönettel tartozunk azért, hogy a TOP pályázatok során teljes stábjával támogatta pályázataink előkészítését, megírását. Óriási feladat ennyi anyag elkészítése ilyen rövid idő alatt. Elmondhatom, hogy az együtt elvégzett munka során minden pillanatban partnerként tekintett ránk, figyelembe vette városunk célkitűzéseit, sajátosságait.

Évek óta tartó városi törekvés volt a Pécsváradi Leányvásár hivatalos elfogadtatása, helyi és esetleges szélesebb körben elismert értékké nyilvánítása. Nagy Csaba Úr segítségével ezt is sikerült elérnünk, sőt a nemzeti értékek közé javasolta az értéktár jeles rendezvényünket.

Engedjék meg, hogy külön megköszönjem Elnök Úrnak, hogy talán kimondhatom, barátként fogadott el és ennek szellemében sikerült az elmúlt időszakban együtt, eredményesen dolgoznunk.

Pécsvárad város képviselőtestülete „Pécsváradért” kitüntetésben részesíti Nagy Csaba Elnök Urat.

ZSIFKÓ ISTVÁN

Zsifkó István a Pécsváradi Zeneiskola növendéke immáron négy éve. Az eltelt időszakban számos egyéni, kamarazenei és zenekari sikereket ért el. 2016-ban Kaposváron, a regionálisversenyen tenorkürt kategóriában első helyezett lett. Megyei találkozókon arany minősítéseket kapott. Kamarazenében a pécsváradi rézfúvós trió tagjaként arany minősítéseket szerzett. 2017-ben nemzetközi kamarazenei versenyen, Szentendrén 3. díjat nyert az együttessel. A gyermek fúvószenekarnak oszlopos tagja, minden esetben lehet rá számítani.

Évek óta állandó résztvevője a városi ünnepségeknek, kiállítás megnyitóknak és egyéb rendezvényeknek. Minden helyzetben eleget tett a városi felkérésnek, szabadidejét áldozta ezekre a fellépésekre, szereplésekre. Önzetlensége és odaadása példaértékű minden fiatal és felnőtt számára.   

Pécsvárad város képviselőtestülete Díszoklevéllel tünteti ki Zsifkó István tanulót!

KISZTNER GYÖRGY

Kisztner György a Freundeskreis von Pécsvárad Német Barátsági Egyesület alapító tagjaként fáradhatatlan munkát végez a klub sikeres működése érdekében, számos program aktív szervezője, közreműködője.

Kiemelkedő munkájáért, a német kisebbségi kultúra ápolásáért folytatott tevékenységéért a Német Nemzetiségi Önkormányzat kitüntetését, a „Pécsváradi Német Nemze­tisé­gért Díj”-at 2017-ben Kisztner Györgynek adományozza. A díjhoz tárgyjutalomként Szabó László szobrászművész „Anya gyermekével” című szilvafa szobrát adja ajándékként.

 


Ünnepi testületi ülés

Részletek