Nyári diákmunka 2017


A központi program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények legfeljebb 1 hónap időtartamra, 2017. július 1. és 2017. augusztus 31. közötti időszakra támogatást igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához.

A Nyári diákmunkán való részvétel előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - szintén a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

 Jelentkezni lehet az alábbiak szerint:

2017 július 1-31. időszakra napi 4 órában - keret 15 Fő
2017 augusztus 1-31. időszakra napi 4 órában - keret 15 fő

Jelentkezés helye kizárólag :

Pécsvárad Város Önkormányzata Városüzemeltetési Osztály
Pécsvárad Szentháromság tér 3. (udvari épület)

Határidő:  2017. június 23. péntek (mind a két hónapra!)

A jelentkezést személyesen kell megtenni, a megadott címen.