"És emlékezzél meg az egész útról"

Az elmúlt hétvégén különleges ünnepségre került sor városunkban. A Felvidéki Klub tagja és az összegyűltek, meghívottak a háború utáni felvidéki kitelepítések 70. évfordulójára emlékeztek.

Húsz éve alakult meg a Pécsváradi Felvidékiek Klubja. Az alapítók azok a felvidéki családok illetve értelemszerűen leszármazottaik, akik a második világháború után áldozatai voltak az úgynevezett lakosságcsere-egyezménynek.

Emlékezni kell az útra, a szomorú eseményekre, egyrészt elődeink, szülöföldünk iránti tiszteletből, másrészt, hogy jobban tudjuk értékelni a jelent. A Pécsváradon 10 éve felállított felvidéki emlékkő hirdeti az eseményeket.  Hirdeti, mert hirdetnie kell azt ami megtörtént. A Magyarországra telepítettek ugyanis, bár otthonra leltek például Pécsváradon, a Zengő vidékén, mégsem feledik szülőföldjüket. Élő kapcsolatok vannak máig, nem véletlenül, hiszen sokaknak közeli rokonai is maradtak az akkori Csehszlovákiában.

Fontos, hogy a felnövekvő generáció tagjaival is megismertessük a valós, igaz hű történelmet.
Az ilyen események üzenetet​ hordoznak. Üzenik, hogy ugyan a megtörténteken már nem tudunk változtatni, de emlékezni és emlékeztetni mégis kötelességünk, hiszen minden magyar felelős minden magyarért!

A megemlékezés református istentisztelettel kezdődött, majd ezt követően az emlékkőnél folytatódott. Kiss László beszédében arra emlékeztetett, hogy a felvidéki magyarok nem önszántukból hagyták el a szülőföldjüket, hagyták ott minden vagyonukat, hanem Eduard Benes csehszlovák köztársasági elnök 1945-ben kihirdetett dekrétuma alapján, erőszak révén. Megjegyezte, hogy nehéz küzdelmük megvívásában egyedül Istenbe vetett hitük segítette a magyar nemzetiségű kitelepítetteket, deportáltakat. Imádkoztak és dolgoztak, évtizedeken át nem beszélhettek az átélt szörnyűségekről. Felvidékről kitelepített magyarok emléktáblájánál koszorút helyeztek el Pécsvárad Város Önkormányzatának, Német Önkormányzat Pécsvárad képviselői, a pécsváradi, lánycsóki Felvidéki Klub, valamint a Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesületének tagjai.

A műsorban közreműködtek Duba Mária Garamszentgyörgyből, Kopa Marcell és Kopa Dorottya Pécsváradról, Farkas Béla Szajkról.

 A koszorúzást követően a meghívottakat a Fülep Lajos Művelődési Házban megterített asztal várta, ahol családias légkörben oszthatták meg egymással gondolataikat.

 

Bayerné Sipos Mónika