Pécsváradi Szent György Napi Bor és Pálinkaverseny

„Földi életünk túl rövid ahhoz, hogy rossz bort s pálinkát igyunk!”

 

2015-ben komolyan vettük ezt a döntést! Többek között ezért, valamint a kulturált bor és pálinkafogyasztást elősegítendő szervezi meg a Pécsváradi Borbaráti Egyesület immár harmadik éve borversenyét, ami 2015 óta – immár harmadik alkalommal-pálinkaversennyel is kiegészül, mely növekvő népszerűségnek örvend.

A bortermelésnek múltja van városunkban. Elég egy rövid sétát tenni a határban, hogy nyomait felfedezhessük. Szőlőskertek és présházak szegélyezik az utakat, kacsintanak a domboldalakról. Már az apátság fennállása idején számba vették a szőlőmunkásokat. Az apátsági pálinkatermelésről adataink nincsenek, de ismert az a tény, hogy a középkori apátságok előjogairól/privilégiumairól úgy rendelkeztek, hogy azokat más apátság- Pécsvárad esetében a Monte Cassinoi és a Pannonhalmi bencés apátság- jogaihoz mérték, melyek viszont tudvalevő, készítettek párlatokat. Alapos okkal feltételezhető tehát, hogy az égetett szeszek készítésének titkát Pécsváradon is ismerték és alkalmazták.

Bor- és pálinkaversenyünket 2017-ben április végén tartjuk. Immár hagyománnyá vált rendezvénysorozatunk molinói és plakátjai már kikerültek az utcákra, s a Facebook oldalunk is folyamatosan közöl majd részleteket.

2015-ben a korábbi rendezvényhez képest néhány változást eszközöltünk, melyek immár hagyománnyá válva illeszkednek a programba. A változások egy része azt a célt szolgálta, hogy a szinte kizárólag férfiak által látogatott borverseny és azt követő eredményhirdetés páros összejövetel legyen. Olyan alkalom, mely igazi társadalmi eseménye a városnak, mely ünnepe a bortermelőnek, aki méltán büszke egész éves munkájára, mely lehetőséget teremt egy jó hangulatú mulatságra, a finom nedűk kóstolására, borról és életről való kötetlen beszélgetésre, eszmecserére. A hölgy résztvevőknek, akik többségében kísérők-egyelőre- Oldalbordajegy váltható, amit kedvezményes áron értékesítünk.

A rendezvénynek immár harmadik alkalommal a Pécsváradi Vár ad otthont. A bor és pálinkabírálatok a várpincében zajlanak magas színvonalon, szakmai értékeléssel egybekötve. Fontosnak tartjuk, hogy a termelő visszajelzést kapjon az általa elért eredményről– legyen az kiemelkedő, vagy továbbfejlesztendő. Tavalyi tapasztalatunk volt, és meggyőződve annak előnyeiről idei évben is biztosítjuk a betekintést a bírálatra az érdeklődőknek. Várjuk a borászokat, pálinkakészítőket, hogy megismerjék az értékelés szempontjait.

A bírálatoknak azonban van egy olyan területe is, melyet nem az iskolázott borszakmai tapasztalatok emelnek ki, azonban nem kevéssé fontos számunkra. Ez Pécsvárad Olaszrizlingjének kiválasztása, melyről a 12 tagú Borszenátus dönt a borbírálatot követő pénteken. A jó hangulatú adomázások közepette Pécsvárad múltja és jelene néha más arcát mutatja a jelenlévők értelmezésében!

A vacsorával és zenés mulatsággal egybekötött eredményhirdetésre május 6-án kerül sor. Az érmek kiosztása mellett különdíjakat is adományozunk a verseny Legjobb Fehérbora, Legjobb Vörösbora, Legjobb Rozé Bora, Legeredményesebb Bortermelője, Pécsvárad Legjobb Olaszrizlingje, és a pálinkák sorában Zengő Könnye kategóriákban.

Várjuk szeretettel a kedves termelőket, az érdeklődőket és a Zengőalja terméséért lelkesedőket rendezvényünk minden állomásán. Örömmel vesszük támogatói és tombolatárgy felajánlását is, mellyel kérjük, a szervezőket keresse!

Pécsvárad, 2017. április 13.

Pécsváradi Borbaráti Egyesület

 

 

A Pécsváradi Szent György napi Bor és Pálinkaverseny forgatókönyve:

2017. április 25. (kedd) Bor és pálinkaminták leadása a várban

Nevezési díj:800 Ft/minta

Borbaráti Egyesületi tagoknak tagdíj rendezése, valamint részvételi jegy vásárlási lehetőség

2017. április 27. (csütörtök) 10 órától Borbírálat a Várpincében

2017. április 26, 28, vagy 29 (pontos időpont a Facebook oldalunkon kerül meghirdetésre) Pálinkabírálat

2017. április 28. péntek 18.00 óra Borszenátus ülése, Pécsvárad Város Olaszrizlingje választása

2017. május 6. 17. óra Pécsváradi Szent György Napi Bor és Pálinkaverseny vacsorával egybekötött ünnepélyes eredményhirdetése

Bor és Pálinkabál ( zenél a Sextett zenekar)

Jegyek elővételben kaphatók a Pécsváradi Művelődési Házban és a Pécsváradi Borbaráti Egyesület vezetőségénél 2200 Ft (Vacsorás jegy) és 1800 Ft-os (Oldalbordajegy) áron.