Fórum a járási hivatalokról

Dr. Horváth Zoltán, Baranya Megyei Kormányhivatal vezetője és Dr. Emődy Balázs, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsváradi Járási Hivatalának vezetője április közepére a pécsváradi vár Szent Gellért termébe hívta három járás önkormányzati vezetőit, civil szervezeteinek képviselőit és vállalkozóit. A partnerkapcsolatok erősítését szolgáló tájékoztató fórumon a pécsváradi mellett a komlói és hegyháti járások hivatalvezetői mutatkoztak be.

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott röviden ismertette a kormányhivatalok létrejöttét és az elmúlt időszakban történt szervezeti átalakításokat, valamint utalt a közeljövőben várható további változásokra. Kiemelte, hogy mintegy 1600 munkatársa dolgozik a megyében, céljuk, hogy egyszerűsödjön az ügyintézés, szakmailag hatékonyan és az ügyfelek megelégedettségére működjön a hivatal. Elmondta, hogy a megyei elsőfokú hatáskörök járási szintre történő delegálására valószínűleg a nyár folyamán sor kerül, a szerint az elv szerint, hogy „helyben keletkező ügyet, helyben lehessen elintézni”. A megváltozott szervezeti felépítés és feladatellátás folyamatosan új kihívások elé állítják a közszolgálatban dolgozókat (kormánytisztviselőket). Részben ezért, részben a 2008 óta változatlan közalkalmazotti bértábla miatt számukra a kormány életpályamodellt dolgozott ki. Felhívta a figyelmet, hogy a hivatalvezetők előadásaiban is és az azokat követő tájékoztatókban illetve egyéni konzultációk során részletes tájékoztatást kaphatnak a jelenlevők a GINOP 5.1.1.-es pályázatról.

Dr. Emődy Balázs ismertette a megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok létrejöttének okait, és elhelyezte azokat a közigazgatás rendszerében. Beszélt az időközben bekövetkezett szervezeti változásokról, valamint bemutatta az egyes szervezeti egységek feladat és hatásköreit. Elmondta, hogy 2016. április 8-tól a kormányablakokban –így a Pécsváradi Kormányablakban is - az addigi 623 ügykör mellé további 508 társult, így jelenleg 1131 ügykörben látnak el feladatot. A Pécsváradi Járási Hivatal tevékenységének bemutatása során kifejtette, hogy a 17 településből álló járásban évente mintegy 8000 kérelem ügyét intézik, valamint további számos nem kérelemhez kötött ügyben járnak el. Fontosnak tartotta, hogy elmúlt időszakban csökkent a bürokrácia valamint kiépült az ügysegédi rendszer, mely azt jelenti, hogy a járási hivatal kollégái kihelyezett ügyfélfogadást tartanak a járásszékhelyen kívül. Tájékoztatott arról is, hogy az elmúlt időszakban a bürokrácia is csökkent, ezáltal az ügyintézés egyszerűbb és olcsóbb lett.

Dr. Hessz Gabriella, a három közül a legnagyobb, a Komlói Járási Hivatal vezetője bevezetőjében röviden kitért a történelmi közegre, és emlékeztetett arra, hogy valaha Komló környéke is a pécsváradi apátság birtoka volt. Előadása során szemléletes példákkal illusztrálta, hogy az állampolgárok az élet minden területén találkoznak a hatóság munkájával. Ismertette a komlói járás hivatalának feladatait, részletesen kitért azokra az osztályokra, amelyek a másik két járásban is látnak el feladatokat. Ezek közül legismertebb talán a Foglalkoztatási Osztály, amelyet a pécsváradiak „munkaügyi központként” a művelődési központban keresnek csütörtökönként. A „legszebb nevű” az „Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, amely kiterjedt feladatkörébe tartozik pl. az állattartó üzemek engedélyezésétől az állati termékek feldolgozásának illetve kereskedelmének hatósági feladatai. Előadása végén részletesen ismertette a GINOP 5.1.1-es pályázat által kínált lehetőségeket és az azon történő részvétel feltételeit.

Dr. Karakán Béla, a Hegyháti Járási Hivatal vezetője, szintén megemlítette, hogy Pécsvárad egykor hiteles hely volt azaz „hivatali teendőket” látott el az egykori monostor. A Sásd és környéki járás bemutatása után elmondta, hogy a kormányablakok dolgozói nemcsak közvetlen feladataikat látják el, hanem sokszor információt kérnek a polgárok a köztisztviselőktől és ügysegédektől, akik minden esetben próbálnak segíteni. Ezt a célt segíti a Tudástár, melyben számos információ található és a kormányablakokban dolgozók hozzáférnek az adatbázishoz.  Beszélt arról is, hogy sok esetben egyszerűsödött az engedélyeztetési eljárás, helyette elegendő a bejelentés, azonban sajnos, ez néha félreértéshez vezet, mert a bejelentéssel egyidejűleg eleget kell tenni a tevékenység gyakorlásához előírt hatósági előírásoknak is.

A járási vezetők előadásai után Dr. Horváth Zoltán arra bíztatta a jelenlevőket, hogy tegyenek fel kérdéseket az őket érintő problémákról. Volt, aki a boltok vasárnapi nyitva tartásáról, volt, aki a munkahelyteremtő és -megtartó támogatásokról érdeklődött. Egy polgármester több településvezető kérését tolmácsolta, amikor jelezte, hogy közérdekű munkavégzés során szeretnék megválogatni azt, hogy kivel dolgozzanak.

A kormánymegbízott és munkatársai a feltett kérdések megválaszolásán túl ígéretet tettek a problémák továbbítására és megoldásukra.

A rendezvény kötetlen beszélgetéssel folytatódott, végezetül a történelmi emlékhely látványosságait tekintették meg a vendégek.

 

kép és szöveg: Bognár Gyöngyvér


Fórum a járási hivatalokról

Részletek