Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Pályázat aljegyzői munkakör betöltésére

Pécsvárad Város Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

aljegyző

 

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

 

A munkavégzés helye:

Baranya vármegye,7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.

 

Ellátandó feladatok:

A jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása, a jegyző helyettesítése, ennek során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A hatósági munka szakszerűségének biztosítása, hatósági ügyekben kiadmányozás. Egyéb tevékenységi körök: önkormányzati költségvetési szervek működésének felügyelete, alapdokumentumainak folyamatos aktualizálása, szerződések, egyéb jogi dokumentumok előkészítése, képviselő-testületi előterjesztések, önkormányzati rendeletek előkészítése, közreműködés önkormányzati koncepciók, tervek, stratégiák és pályázatok elkészítésében, egyéb, a jegyző által utasításba adott feladatok ellátása.

 

A munkakörrel kapcsolatos egyéb lényeges információk:

Kinevezés esetén 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

 Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló önkormányzati rendelet és a Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók (az illetménykiegészítés mértéke 20 %).

 

Pályázati feltételek:

-         igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

-         jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítése, vagy a szakvizsga alkalmazást követő 1 éven belüli megszerzésének vállalása,

-         legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,

-         irodai alkalmazások (word, excel, internet, outlook) felhasználói szintű ismerete,

-         vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,

-         magyar állampolgárság,

-         cselekvőképesség,

-         büntetlen előélet (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-         önkormányzati igazgatásban szerzett gyakorlat,

-         helyismeret.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-         fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. sz. mellékletében foglalt adattartalommal (az önéletrajz kizárólag ebben a formában fogadható el!),

-         végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

-         nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben a pályázati feltételek vonatkozásában kizáró ok, illetve összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn,

-         nyilatkozatban való hozzájárulás a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez, illetve ahhoz, hogy azokat a döntésben érintettek megismerhessék.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2024. július 20. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. július 15.

 

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatról az érvényes pályázók személyes meghallgatása után – a jegyző javaslatának figyelembe vételével – a polgármester dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2024. július 18.

 

A pályázat benyújtásának módja:

-         Postai úton vagy személyesen a Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. címen, vagy

-         elektronikus úton a jegyzo@pecsvarad.hu e-mailcímre megküldve.

 

 

 A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

Dr. Fenyvesi János jegyző a 06-72/465-141 telefonszámon.